Vilkår og retningslinjer

 

Lagring av data

Takk for at du ønsker å sende oss ditt bidrag til nytt navn på foreningen. NFF følger lover og regler knyttet til lagring av personvernopplysninger og offentlig saksbehandling. Du kan selv velge om du ønsker at ditt forslag skal anonymiseres (avkryssing på forsiden)

Ved å sende inn ditt bidrag samtykker du og gir NFF tillatelse til å lagre dine personopplysninger i form av navn og e-post. NFF forplikter seg til å slette innsendte data etter at valget er tatt for nytt navn.

Du kan når som helst be om innsyn og eventuelt be om at dine personopplysninger slettes. Personopplysningene lagres hos NFF og hos NFFs godkjente underleverandør.