Om konkurransen

Styret i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) har i lengre tid diskutert behov for å skifte navn på foreningen. Det eksisterende navnet har selvfølgelig lang tradisjon og forkortelsen NFF anvendes med letthet av foreningens medlemmer. Styret og foreningens øvrige tillitsvalgte opplever imidlertid at navnet er lite hensiktsmessig i kommunikasjon mot omverden. Videre assosieres forkortelsen snarere med Fotballforbundet enn vår forening.

Begrepet fjellsprenging har også delvis gått ut på dato, da det korrekte begrepet nå er bergsprenging.
Foreningens arbeid favner dessuten videre enn ren bergsprengingteknikk, da vi arbeider med de fleste temaer innen anleggsvirksomhet knyttet til tunneler (både konvensjonelt drevet og med TBM) og anlegg i berg (både undergrunnsanlegg og anlegg i dagen).

Flere navneforslag har vært oppe til diskusjon, men vi ønsker en prosess der foreningens medlemmer blir gitt anledning til å komme med forslag.
Styret ser i utgangspunktet for seg et navn som favner både tunnelvirksomhet og bergsprenging i dagen (både innen anlegg og gruve). Navnet bør imidlertid være kortest mulig, ha en fornuftig forkortelse eller eventuelt være et symbolnavn (som f.eks. Tekna, Tine, Ruter, BaneNor, Volvo etc).

Håper alle vil legge hodet i bløtt å forsøke å komme med gode forslag. Det er også fint hvis dere gir en begrunnelse til forslaget. Det er også mulig å se de andre forslagene som har kommet inn, og eventuelt gi «et hjerte» til de forslagene man liker best.

Premie:
Alle som kommer med forslag og legger igjen kontaktinformasjon vil bli med i trekningen av en iPad.

Det endelige beslutningen tas på årsmøtet 8. mai.

 

Med vennlig hilsen

Øyvind Engelstad
Styreleder NFF